De Retail Manager app geeft actuele informatie op formule- en winkelniveau

Om managers van actuele informatie te voorzien, introduceert AXI de Retail Manager App. Alle informatie wordt in de vorm van staafdiagrammen en informatieve tiles getoond; dit zowel op formuleniveau als op winkelniveau.

 

De Retail Manager App biedt een rijke set aan gegevens zoals omzet per dag, aantal transacties per dag, omzet versus target, gemiddeld bonbedrag, conversie ratio, huidige omzet versus omzet vorig jaar.

Gebruikers kunnen swipen over de dagen heen, wisselen tussen data en grafieken, van winkel of formule wisselen, gegevens snel opzoeken …

De synchronisatieknop zorgt er voor dat steeds de actuele informatie getoond wordt.

 

Technisch is de app ontwikkeld met Xamarin, een cross-platform ontwikkelomgeving die door meer dan 1,3 miljoen ontwikkelaars wereldwijd wordt gebruikt en sinds februari 2016 werd overgenomen door Microsoft.

Meer informatie over de Retail Manager app? Neem contact op met Sonny van Eekelen (NL) of Eric Pailler (B)

 

Regio Managers SPAR enthousiast over innovatieve store rating app

SPAR Nederland zet sinds begin november 2016 de SPECTO app in. Hiermee kunnen de 30 bedrijfsadviseurs op een tablet heel eenvoudig de beoordelingsformulieren van hun winkels invullen en bewaren.

Papier wordt overbodig en de medewerkers zijn enthousiast. De app wordt gebruikt om op een heel visuele manier de constateringen van het winkelbezoek vast te leggen. Dit genereert automatisch to do’s. De app zorgt voor een innovatieve, snellere en overzichtelijker manier van werken.

SPAR Nederland is launching customer van AXI’s app en direct enthousiast over het gebruiksgemak. AXI maakte met het idee reeds een succesvol rondje langs verschillende retailers. Iedereen die de tool heeft gezien, bevestigt de meerwaarde van het product. De verwachting is dan ook dat de community met gebruikers snel zal toenemen.

De SPECTO app wordt op de markt gezet in abonnementsvorm. De app komt begin 2017 beschikbaar in de App Store, Google Play en de Microsoft Store. De launch voor het grote publiek is gepland rond de EuroCIS 2017 retailbeurs die plaatsvindt begin maart 2017.

Meer informatie?

sonny.van.eekelen@axi.nl

Beoordeel uw winkels en hun uitstraling met SPECTO: de store rating app van AXI

Via SPECTO kunnen regiomanagers de winkels en de winkeluitstraling zeer visueel beoordelen: met gebruik van beeld, spraak en tekst. Bovendien kan – in functie van een betere aansturing van de winkels – het winkel dashboard automatisch worden gevoed met actuele informatie zoals winkelomzet, bezoekersaantallen en voorraadgegevens. Het bij de app behorende portaal biedt de mogelijkheid om alle kwaliteitsmetingen, opmerkingen en to do’s in kaart te brengen en op te volgen.

Het platform draait in de cloud en wordt geconsumeerd met een ‘pay-as-you-use’ afrekenmodel. Bovendien is de oplossing goed betaalbaar en snel implementeerbaar.

Gedaan met papieren checklists

U kent het fenomeen van de regiomanager die – gewapend met een checklist op papier of pc – doorheen de winkel wandelt om de netheid, het personeel, het onthaal, de acties en dergelijke te beoordelen. Vaak is de opvolging van deze checklists een pijnpunt omdat er geen systeem met eenduidige rapportering voorhanden is. Met als gevolg dat de regiomanager en de winkelmanager bij een volgend bezoek vaak moeten vaststellen dat er weinig is veranderd.

Uniforme en visuele kwaliteitsmeting in alle winkels

Met de tablet app SPECTO kunnen regiomanagers de kwaliteitsmetingen zeer visueel uitvoeren. Beeld, spraak en tekst kunnen ‘on the fly’ worden toegevoegd waardoor alle opmerkingen en to do’s inzichtelijk worden gemaakt, waarna alle belanghebbenden via het online portaal het winkelgebeuren kunnen opvolgen en beheren.
Om er een echt werkinstrument van te maken dat regiomanagers helpt bij het managen en aansturen van de winkels, kunnen actuele kerncijfers zoals omzetcijfers, bezoekersaantallen en voorraadgegevens automatisch aan het winkel dashboard worden toegevoegd. Hierdoor hoeven regiomanagers zich minder met administratie bezig te houden.

Eerste pilots 

Omdat winkelketens groot belang hechten aan een verzorgde winkeluitstraling en er zeker van willen zijn dat deze conform de ketenregels is, geniet de nieuwe app ruime belangstelling. ‘Veel retailers zijn enthousiast en momenteel worden de eerste pilots opgestart’, vertelt Björn Vergaelen, divisiemanager business software solutions bij AXI.

Mail naar info@axi.nl of info@axi.be voor meer informatie.