Beoordeel uw winkels en hun uitstraling met SPECTO: de store rating app van AXI

Via SPECTO kunnen regiomanagers de winkels en de winkeluitstraling zeer visueel beoordelen: met gebruik van beeld, spraak en tekst. Bovendien kan – in functie van een betere aansturing van de winkels – het winkel dashboard automatisch worden gevoed met actuele informatie zoals winkelomzet, bezoekersaantallen en voorraadgegevens. Het bij de app behorende portaal biedt de mogelijkheid om alle kwaliteitsmetingen, opmerkingen en to do’s in kaart te brengen en op te volgen.

Het platform draait in de cloud en wordt geconsumeerd met een ‘pay-as-you-use’ afrekenmodel. Bovendien is de oplossing goed betaalbaar en snel implementeerbaar.

Gedaan met papieren checklists

U kent het fenomeen van de regiomanager die – gewapend met een checklist op papier of pc – doorheen de winkel wandelt om de netheid, het personeel, het onthaal, de acties en dergelijke te beoordelen. Vaak is de opvolging van deze checklists een pijnpunt omdat er geen systeem met eenduidige rapportering voorhanden is. Met als gevolg dat de regiomanager en de winkelmanager bij een volgend bezoek vaak moeten vaststellen dat er weinig is veranderd.

Uniforme en visuele kwaliteitsmeting in alle winkels

Met de tablet app SPECTO kunnen regiomanagers de kwaliteitsmetingen zeer visueel uitvoeren. Beeld, spraak en tekst kunnen ‘on the fly’ worden toegevoegd waardoor alle opmerkingen en to do’s inzichtelijk worden gemaakt, waarna alle belanghebbenden via het online portaal het winkelgebeuren kunnen opvolgen en beheren.
Om er een echt werkinstrument van te maken dat regiomanagers helpt bij het managen en aansturen van de winkels, kunnen actuele kerncijfers zoals omzetcijfers, bezoekersaantallen en voorraadgegevens automatisch aan het winkel dashboard worden toegevoegd. Hierdoor hoeven regiomanagers zich minder met administratie bezig te houden.

Eerste pilots 

Omdat winkelketens groot belang hechten aan een verzorgde winkeluitstraling en er zeker van willen zijn dat deze conform de ketenregels is, geniet de nieuwe app ruime belangstelling. ‘Veel retailers zijn enthousiast en momenteel worden de eerste pilots opgestart’, vertelt Björn Vergaelen, divisiemanager business software solutions bij AXI.

Mail naar info@axi.nl of info@axi.be voor meer informatie.